Peskarenje stakla

Peskarenje stakla

Peskarenje je proces kojim se staklo obrađuje površinski, nanošenjem aluminijum oksida ili kvarcnog peska pod kontrolisanim uslovima. Staklo se može peskariti celom površinom ili delimično, prenošenjem raznih grafičkih motiva. Mogu se peskariti različite vrste i debljine stakla, a mogućnosti za izradu motiva su neograničene.

 

Galerija peskarenih stakala i primeri peskarenja u nastavku: